RUTETIDER FOR FLYBÅTEN


Flybåten innstiller alle avganger over Ytre Oslofjord i sesongen 2014

grunnet problemer med Tønsberg kommune vedrørende Flybåtens kai på Husvik.


I sesongen 2014 vil Flybåten kun gå i rute til Bolærne.